CO DĚLÁME

Zpracováváme tržní ocenění nemovitostí, analýzy trhu, prognózy vývoje a poradenství v oblasti nemovitostí

 • Využíváme odborné a praktické znalosti z trhu od roku 2004.
 • Pracujeme s využitím dostupných nezávislých dat z různých, i konkurenčních zdrojů.
 • Máme zkušenosti s kritickým pohledem všech zúčastněných stran.
 • S pomocí využití technologických inovací v oboru, vypracováváme rychlé a přesné analýzy a ocenění.

Vize a hodnoty

 • Posouváme laťku průměru našeho oboru o další stupeň výše.
 • Teď je jediná chvíle, kterou máme na to, cokoliv udělat správně.
 • Usilujeme o hodnotnější společný prostor pro lidi a komunity kolem nás.

Metodika

 • Mezinárodních oceňovací standardy (IVS – International Valuation Standarts), vydané mezinárodní organizací IVS – International Valuation Standarts Commitee (IVSC – http://www.ivsc.org)
 • Evropské oceňovací standardy (EVS – European Valuation Standarts), vydané mezinárodní organizací EVS – The European Group of Valuers‘ Associations (TEGoVA – http://www.tegova.org)
 • Standardy bankovních aktivit, Standardy oceňování nemovitých věcí pro účely ohodnocení zajištění úvěrových institucí, Kolektiv autorů – zástupců peněžních ústavů – členů. Pracovní skupiny pro oceňování majetku při ČBA, Aktualizace prosinec 2021” vydaných Českou bankovní asociací v roce 2021 (https://www.czech-ba.cz).
 • International Property Measurement Standards: Residential Buildings. Určení vzdáleností a ploch (www.ipmsc.org)