Oceňujeme pozemky, byty, rodinné a bytové domy i komerční nemovitosti

Pozemky

 • Analyzujeme územní plán, zastavitelnost, záplavové oblasti, výškové limity, ochranná pásma, další využití okolních pozemků.

Bytové domy

 • Mimo lokalitu, technické a morální opotřebení zde hraje velmi zásadní roli cena kapitálu, makro a mikroekonomické faktory a očekávané trendy.

Byty a rodinné domy

 • Základními faktory působícími na hodnotu jsou lokalita, technický stav, morální a technické opotřebení. Mezi další patří například věcná břemena, nájemní vztahy.

Komerční nemovitosti

 • Kancelářské prostory, maloobchodní nemovitosti, hotely a ubytovací zařízení, sportovní areály, kasina a herny – ocenění těchto nemovitostí vyžaduje synergický přístup praktických zkušeností, odborných a analytických dovedností s přihlédnutím k lokálnímu i globálnímu trhu v daném segmentu.

Ocenění nemovitostí a analýzy trhu pro fyzické a právnické osoby

 • Prodej, nákup, rekonstrukce, pronájem, nebo refinancování hypotéky – je důležité znát hodnotu vaší nemovitosti.
 • Dědictví a rozvod – buďte připraveni s ocenění nemovitosti pro notáře.
 • Pojištěním vaší nemovitosti – nechte si určit správnou pojistnou hodnotu.
 • Ocenění nemovitostí a provádění analýz trhu umožňuje lidem a firmám lépe plánovat své finanční cíle.
 • Tyto hodnoty jsou základem pro vytváření dlouhodobých finančních strategií.
 • Umožňují fyzickým osobám, rodinám a firmám lépe plánovat budoucnost.

Ocenění nemovitostí a analýzy trhu pro investory a developerské společnosti

 • Koupě, prodej – při akvizici nemovitosti je zásadní znát její hodnotu pro vyjednávání
 • Nepeněžní vklad nemovitosti – požadavky zákona o obchodních korporacích
 • Ocenění nemovitostí a následné nacenění ve výkazech reálnou hodnotou dle Mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS).
 • Ocenění tržní hodnotou pro účely českého účetnictví.
 • Nákup, prodej developerského projektu, starších činžovních domů – analýza a ocenění lokality, příležitostí, trendů.
 • Nacenění jednotek developerského projektu – analýza a následný návrh ceníku.
 • Udržitelný růst, optimální využití ploch a vytváření míst s dlouhodobou hodnotou.

Ocenění nemovitostí pro advokátní kanceláře

 • Dědictví a rozvody – ocenění nemovitostí poskytuje objektivní základ pro řešení majetkových sporů.
 • Převody nemovitostí v rámci společností – ocenění pro účetní potřeby, ocenění dle českých i mezinárodních standardů, ocenění dle zákona obchodních korporacích.
 • Ocenění nemovitostí pro klienty advokátních kanceláří – na základě přesných údajů mohou advokáti lépe argumentovat při hájení zájmů svých klientů.
 • Analýzy a prognózy mohou odhalit potenciální rizika. Advokáti mohou na základě těchto informací pomoci klientům minimalizovat rizika.

Ocenění nemovitostí a analýzy trhu pro nemovitostní fondy

 • Ocenění nemovitostí a následné nacenění ve výkazech reálnou hodnotou dle Mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS).
 • Testování reálné hodnoty nemovitosti citlivostní analýzou.
 • Plnění požadavků Zákona 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.
 • Prodej neefektivních aktiv, investice do perspektivních projektů, nebo optimalizace nájemních smluv – plánování dlouhodobé strategie.
 • Pravidelné analýzy trhu umožňují fondům identifikovat klíčové trendy, možnosti růstu a slabá místa v portfoliu.

Ocenění nemovitostí a analýzy trhu pro realitní kanceláře a finančně poradenské firmy

 • Prodej, nákup, rekonstrukce, pronájem, nebo refinancování hypotéky – je důležité znát hodnotu nemovitosti vašich klientů.
 • Dědictví a rozvod – pomozte vašim klientům s ocenění nemovitosti pro notáře.
 • Pojištěním nemovitosti – nechte si určit správnou pojistnou hodnotu pro vaše klienty a zabezpečte tak majetek vašich klientů na maximum.
 • Citlivostní analýza – zjistěte, které parametry nejvíce promlouvají do hodnoty nemovitosti vašich klientů.

 • Analýzy lokální a globálních podmínek promlouvajících do hodnoty nemovitosti – vytvářejte realistická očekávání vašich klientů ohledně výnosů.

 • Ocenění nemovitostí a analýzy trhu umožňují poradcům navrhnout vhodnou alokaci aktiv a dosáhnout vyvážených investičních portfolií, která odpovídají cílům a rizikovému profilu klientů.