Tržní ocenění, analýzy, prognózy a poradenství

Portfolio našich služeb můžete využít mimo jiné v následujících situacích

 • Koupě/prodej nemovitosti
 • Určení obvyklého nájemného
 • Dědické řízení u notáře
 • Rozvodové vypořádání
 • Nepeněžitý vklad nemovitosti do majetku obchodní společnosti
 • Následné nacenění ve výkazech reálnou cenou dle Mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS)
 • Vyjednávání o změně vlastnictví – podpora advokátů
 • Aktualizace reprodukční (nové) hodnoty pro pojištění nemovitosti
 • Příprava ceníku pro prodej developerů
 • Analýza nemovitostního trhu a zhodnocení potenciálního vývoje
 • Nacenění projektů ve fázi stavebního povolení, plánovaných rekonstrukcí

Michal Karhan
Founder

Poskytujeme informace o skutečné hodnotě a potenciálu nemovitostí.

Přispíváme k rozvoji udržitelných a prosperujících lokalit.

Reference

Na těchto nemovitostech a projektech jsme pracovali, nebo průběžně stále pracujeme.
Lidé a společnosti, díky kterým děláme práci rádi.