Project Description

Ocenění části zajímavého portfolia nemovitostí v řádu několika stovek mil Kč. Aktualizace jejich hodnoty pro vyjednávání o možnostech bankovního financování pro další aktivity společnosti. Nacenění nemovitostních příležitostí ke koupi.