Project Description

QI investiční společnost, a.s.
https://qiis.cz

Pro QIIS pravidelně oceňujme reálnou hodnotu nemovitostí pro následné ocenění ve výkazech v řádu několika mld Kč dle Mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS).