Project Description

Oceňovali jsme pro SJV tržní hodnotu nemovitosti. V rámci ocenění jsme se mimo jiné zaměřili na určení reprodukční hodnoty (tzv nové hodnoty) jako podklad pro pojištění majetku. Věříme, že naše spolupráce přispěla k ochraně hodnoty majetku společenství vlastníků a následné pokrytí všech potenciálních rizik.

„Zakázka proběhla k oboustranné spokojenosti. Vlídná komunikace a včasné plnění domluvených termínů není v dnešní době samozřejmostí.“